OptoNet 

OptoMedia 

OptoBone 

OptoHousing 

Rychlý kontakt

OptoNet Communication, spol. s r.o.
Červený Kříž 250
586 01 JIHLAVA

IČ: 27750132
DIČ: CZ27750132

info@optonet.cz
tel: +420 564 040 152

Datové Centrum Vysočina

06.03.2020

Projekt výstavby "Datového centra Vysočina" po přípravných pracích dospěl ke své realizační části.

V průběhu měsíce února 2020 byla podpesána smlouva s vítězem výběrového řízení na dodávku stavební části projektu, kde tímto vítězem se stala společnost DCI Czech a.s.
Následně po podpisu smlouvy došlo dne 20.2.2020 k předání staveniště a záhájení prací.

Projekt výstavby "datového centra Vysočina" se realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) - výzva "ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - BUDOVÁNÍ A MODERNIZACE DATOVÝCH CENTER - IV. výzva a tento projekt by měl být podpořen ze strukturálních fondů EU částkou 13 970 833,10 Kč.


billboard_DCV.pdf